Ferax

Ferax är ett prisvärt sortiment av vågar som bidrar till en god totalekonomi för användaren. Ferax vänder sig i första hand till den professionella användaren som har behov av enklare vågar i delar av verksamheten för mindre frekvent användning eller i tidsbegränsade projekt.
Ferax är också ett alternativ där användaren i delar av sin verksamhet har behov av prisvärda produkter av god kvalitet.