Räknevågar

Att använda räknevåg är en vanlig funktion i flera olika sammanhang. Gemensamt för räknevågar är att de skall ha separata displayer för enhetsvikt, antal och total vikt. En del räknevågar kan ha ett så kallat tvåvågsystem och kan då även gå under benämningen systemräknevåg. Välj alltid våg baserat på minsta enhetsvikt och var noga med vågens interna upplösning. Så säkerställer men på bästa sätt förutsättningarna för en korrekt räknevägning.