Rullstolsvågar

De grundläggande kraven på pelarvågar och andra personvågar för sjukvården är att de levereras typgodkända och förstagångsverifierade samt att de är CE-märkta inklusive MDD-godkännande. Hos Lidén Weighing hittar du rullstolsvågar som uppfyller samtliga dessa krav. Vi har rullstolsvågar i form av såväl plattformsvågar som balkvågar. En rullstolsvåg klarar oftast 300kg och skall vara utrustad med integrerade ramper. Välj mellan en stor vågplattform eller en balkvåg med separata balkar och våginstrument.