Vågplattformar

Vågplattformar skiljer sig främst åt vad gäller kapacitet och plattformsstorlek men även i vilken typ av miljö de skall användas i. Lidén Weighing har vågplattformar i kapaciteter från 30kg upp till 10 ton för torr och blöt miljö. De flesta är typgodkända enligt OIML klass 3, och kan ofta kombineras med olika våginstrument, transmittrar eller annan elektronik för att passa ert specifika användningsområde.