Analysvågar

En analysvåg är en mycket noggrann våg med upplösning på 0,1mg till 0,001mg. De kan används i olika sammanhang som avancerade kontrollvågar eller som en del i en analys på ett laboratorium. De har ofta ett flertal funktioner som densitetsvägning, procentvägning eller som en enkel men noggrann räknevåg. Vågar med stämgaffelteknink från Vibra har flera fördelar jämfört med konventionell vägningsteknik. Snabb uppvärmningstid och digitala viktvärden ger hög precision och stabilitet över lång tid.