Våginstrument och indikatorer

Våginstrument eller vågdisplay finns i flera utförande beroende på behov. Vi tänker miljö och vad man vill ha ut av vägningen. Vi tillgodoser de flesta behov för din vägning. Det finns typgodkända modeller för verifiering. Rostfria vågdisplayer för tuff blöt/miljö, och olika sätt att kommunicera mot överordnatsystem. Våginstrumenten kopplas mot en eller flera lastceller beroende på applikation/vågplatta.

  • DIGI
  • Laumas
  • Lidén Approved