Pelarvågar & golvvågar för sjukvården

De grundläggande kraven på pelarvågar och andra personvågar för sjukvården är att de levereras typgodkända och förstagångsverifierade samt att de är CE-märkta inklusive MDD-godkännande. Hos Lidén Weighing hittar du pelarvågar med eller utan längdmätare som uppfyller samtliga dessa krav. Normalt så är maximal kapacitet för en pelarvåg är 250kg men högre kapaciteter finns även det att tillgå. För portabla vågar är maximal kapacitet ofta begränsad till 200kg. En rullstolsvåg klarar 300kg och skall vara utrustad med integrerade ramper. Välj mellan en stor vågplattform eller en balkvåg med separata balkar och våginstrument.