Prisuträknande butiksvågar

För att en butiksvåg skall vara godkänd att använda så krävs det att den skall vara typgodkänd enligt OIML Klass III och förstagångsverifierad. Detta gäller för att vägningen skall vara godkänd att ligga till grund för ekonomiska transaktioner och handlar i första hand om konsumentskydd. En prisuträknande butiksvåg skall alltid ha 3 displayer förvardera vikt, enhetspris och totalt pris. Konsumenten skall alltid ha möjlighet att se displayen.