Transmittrar

En transmitter eller vågförstärkare används för att omvandla signalen som lastcellen lämnar.

Oftast kommunicerar man sedan vidare till överordnat styrsystem där viktvärdet används i någon form av process. Det finns en mängd olika sätt att kommunicera som Analogt Seriellt Profibus Modbus RTU/TCP Ethernet Tcp/IP DeviceNet PowerLink CC-Link Can Open Sercos Ethercat  mm.               

Flertalet modeller är typgodkända och kan exempelvis monteras på DIN skena.