Chair Scale

De grundläggande kraven på stolvågar och andra personvågar för sjukvården är att de levereras typgodkända och förstagångsverifierade samt att de är CE-märkta inklusive MDD-godkännande. Hos Lidén Weighing hittar du stolvågar med 2 eller 4 svängande hjul som uppfyller samtliga dessa krav. En stolvåg med fyra svängande hjul upplevs ofta som mer lättmanövrerad och en stolsvåg med två svängande hjul mer stabil och patientsäker. Normalt så är maximal kapacitet för en stolvåg är 250kg men högre kapaciteter finns att tillgå, upp till 300kg.