Lidén Retail

Lidén Retail är vårt sortiment av vågar för handel. Sortimentet är framtaget med mycket höga krav på kvalitet, och dokumentation. Vågar i sortimentet Lidén Retail skall alltid vara typgodkända, CE-märkta och uppfylla samtliga krav som ställs på vågar där vikt används för att bestämma ett pris. Vågarna levereras förstagångsverifierade och flera modeller är även godkända att koppla mot POS.